JOIN BestLife Creation Society and I Am Power at

Feeling the Feel-Good Momentum / Momenti i të ndjerit mirë

This amazing weekend is co-created by the BestLife Creation Society, I Am Power and You!

We look forward to meeting you there! You do NOT need to be a member to join us! All are welcome!

Ne shpresojmë dhe mirëpresim pjesëmarrjen tuaj në këtë event!
Shihemi atje! Faleminderit!

The team has arrived! Here are a few photos and videos from the amazing, beautiful city of Prishtina, Kosovo!

Super Dave and Jen (CEO) - We made our flight!

Super Dave and Bestie, Espen!

Besties: Espen and Brit!

Espen, Super Dave, Jen and Coach Sue - Enjoying life!

Heading to the city!

Sunset over the beautiful city of Prishtina

Espen shares his view over the city

Video conference back to all of the Besties! It's 2am in Kosovo!

When you love the classes so much, you join in even though it's now 3am for you!

Participating in the class - from Kosovo!

Night falls on Day 1

Thanks for sharing on your
favorite social media!
 

Faleminderit të gjithëve për shpërndarjen këtij eventi në rrjetet sociale!

A weekend that could change your life forever!

 • Is your life everything you’d hoped it would be?
 • Are you living your dreams?
 • Did you know it is your birth right to feel happy, to feel good?
 • Did you know that whatever your situation is right now, it is easy to feel happy?
 • Did you know that feeling good helps you shift your situation to how you want it to be?

During this weekend event you will:

 • Release blocks and barriers holding you back from feeling good and living the life you want
 • Learn to see the beauty in whatever situation you are in, right now
 • Learn to instantly shift from negative to positive
 • Learn to notice possibilities and solutions everywhere
 • Learn how to focus on whatever you want to manifest in your life, with so much ease, just by feeling good

Momenti i të ndjenjurit mirë
Ti JE me shume se qe e di !
13-14 Tetor 2018 në Prishtine, Kosovë

Nje fundjavë e cila mund të ndryshojë jetën tuaj pergjithmonë !

 • A është jeta juaj gjithqka që keni shpresuar të jetë?
 • A jeni duke i jetuar ëndrrat?
 • A e dini se është e drejta e lindjes tuaj të ndjeheni të lumtur, të ndiheni mirë?
 • A e dini se, pavarësisht nga gjendja juaj tani, është e lehtë të ndiheni të lumtur?
 • A e dini se të ndjenurit mirë ju ndihmon të ndryshoni gjendjen tuaj në atë se si dëshironi që ajo të jetë?

Gjatë kësaj ngjarje fundjave ju do të:

 • Lironi bllokimet dhe pengesat që ju mbajnë nga të ndjenjurit mirë dhe jetesa e jetës që dëshironi
 • Mësoni të shihni të mirën në çfarëdo situate në të cilën jeni tani
 • Mësoni të zhvendoseni menjëherë nga negativja në pozitive
 • Mësoni të vini re mundësitë dhe zgjidhjet kudo
 • Mësoni se si të përqendroheni në çdo gjë që dëshironi të shfaqni në jetën tuaj, me shumë lehtësi, vetëm duke u ndjerë mirë

Dhe po, nëse doni më shumë para në jetën tuaj, nëse doni më shumë liri, nëse doni më shumë balancë, nëse doni më shumë gëzim, nëse doni më shumë pozitivitet … të gjitha fillojnë me ndjenjën e mirë.

Mos e merrni vetëm fjalën tonë për të! Jini aty dhe përjetoni atë për veten tuaj!

Kjo fundjavë e mahnitshme është bashkë-krijim i Shoqërisë BestLife, I am Power dhe juve !

Ne shpresojmë që të ju takojmë atje!

OUR FACILITATORS

Meet Our Amazing Leaders

Don’t take our word for it! Be there and experience it for yourself!

FACILITATORËT

Njihuni me Drejtuesit tanë të Mahnitshëm

Mos e merrni fjalën tonë për të mirëqenë!
Jini aty dhe përjetojeni vetë nga afër!

 

Brit Johanne Drageset

Brit Johanne Drageset

Co-Facilitator

 

English

Brit lives in a small village in Western Norway together with one of her daughters, her son in law and her amazing grandchildren. Daily she enjoys the beautiful views, the fjord, mountains, glacier, the laughter of her grandchildren, helping clients from all over the globe to achieve success in any area of their lives. A lady who travelled the world, lived in several places on this beautiful planet (Norway, Alaska, Hawaii). A lady who experienced what it is not knowing what you want in life. Around the age of 50 (you see, it is never ever too late) she discovered her passion of personal growth and energy therapies. She worked at a research center for complementary and alternative medicine, worked with BeSetFreeFast, and found her way to the BestLife Creation Society. She is a certified life coach (and a awesome good one!) and a certified Emotion Code and Body Code practitioner (powerful methods by Dr. Bradley Nelson).

Shqip

Brit jeton në një fshat të vogël në Norvegjinë Perëndimore, së bashku me një nga vajzat e saj, dhëndrin dhe nipërit e saj të adhurueshëm. Çdo ditë ajo shijon bukuritë e natyrës, fiordet, malet, akullnajat, të qeshurat e nipërve të saj, punën duke ndihmuar klientët nga e gjithë bota për të arritur suksese në çdo fushë të jetës së tyre. Një zonjë, e cila ka udhëtuar nëpër botë, ka jetuar në disa vende të planetit tonë të bukur (Norvegji, Alaskë, Havaj). Një grua, e cila ka përjetuar se çfarë do të thotë kur nuk e dini se çfarë dëshironi në jetë. Rreth moshës 50 vjeçare (e shihni, nuk është kurrë vonë) ajo zbuloi pasionin e saj për rritjen personale dhe terapitë energjike. Ajo ka punuar në një qendër kërkimore për mjekësi plotësuese dhe alternative, ka punuar për BeSetFreeFast, dhe tashmë, ka gjetur rrugën e saj dhe është pjesë e BestLife Creation Society. Ajo është një trajnere e certifikuar për zhvillim personal dhe profesioniste shumë e zonja. Si dhe një praktikuese e certifikuar e Kodit të Emocioneve dhe e Kodit të Trupit (metoda të fuqishme nga Dr. Bradley Nelson).

Espen Haugen

Espen Haugen

Co-Facilitator

 

English

As a true Norwegian Viking, Espen is sailing the oceans. He combines fishing with his coachingbusiness. A beautiful combination. Water is his friend and as no other he knows the gifts of water. Water lets everything flow, something he is able to help clients with, in his coachingbusiness. There was a time when he saw another future for himself. On his way to become a professional soccer player he got injured. That sent him on an incredible journey of self-actualization and mastery. Espen applies what he has learned (GIN teachings, NLP, hypnoses) to his life every single day and continues to change his life in remarkable ways. It is Espen’s passion and purpose to inspire others to live from their heart space, to find their purpose, and to be a positive influence on the momentum of awakening happening on the planet. He is a great edifier, loving, supportive, intuitive, sensitive, a great manifestor, fun, open to new possibilities, teachable, a great coach and an excellent soccer player.

Shqip

Si një Viking i vërtetë norvegjez, Espen lundron nëpër oqeane. Ai ndërthur me pasion peshkimin me punën e tij si trajner. Një kombinim i bukur. Uji është miku i tij dhe si askush tjetër ai i njeh dhuntitë e ujit. Uji lejon çdo gjë të rrjedhë, diçka që ai është në gjendje të ndihmojë klientët, në punën e tij si trajner. Dikur ai kishte një të ardhme tjetër për veten. Në rrugën e tij për t’u bërë një futbollist profesionist, ai u dëmtua. Kjo përvojë e dërgoi atë në një udhëtim të pabesueshëm të vetë-aktualizimit dhe mjeshtërimit. Espen zbaton në jetën e tij çdo ditë atë që ai ka mësuar nga (mësimet e GIN-it, programimin neuro-linguistik NLP, hipnozat) dhe vazhdon ta ndryshojë jetën e tij në mënyra të mrekullueshme. Është pasioni dhe qëllimi i Espenit që të frymëzojë të tjerët që të jetojnë nga hapësira e zemrës, të gjejnë qëllimin e tyre dhe të jenë një ndikim pozitiv në momentin e zgjimit që po ndodh në planet. Ai është një erudit i madh, i dashur, mbështetës, intuitiv, i ndjeshëm, një manifestues i aftë, gazmor, i hapur ndaj mundësive të reja, i zellshëm për të marrë dije, një trajner i zoti dhe një futbollist i talentuar.

Tineke Hakvoort

Tineke Hakvoort

Co-Facilitator

 

English

Tineke lives in a small ancient town in Holland. Working with people and helping them to move forward is something she has done her whole life. She has a unique ability to connect with all types of people and create a loving and supportive space. Tineke has a loving, supportive and sparkling energy and has gifted all of us with her daily Leveraging call.
It´s something she loves, and together with others she creates miracles. She is an excellent facilitator, fun, uplifting and creative in expressing herself (words, images, as well the way she thinks). She loves win-win situations. From the inner desire to create win/win situations she connected I Am Power and the BestLife Creation Society together and is looking forward to seeing results even better than she can imagine right now.

Shqip

Tineke jeton në një qytezë të vogël antike në Holandë. Punën me njerëzit për t’i ndihmuar ata të ecin përpara është diçka që ajo e ka bërë gjithë jetën e saj. Ajo ka një aftësi unike për t’u lidhur me të gjithë llojet e njerëzve dhe për të krijuar një hapësirë miqësore dhe mbështetëse. Tineke ka një energji të pastër dashurie, motivuese, pozitive dhe rrezatuese, ku ajo na i dhuron të gjithëve me thirrjen e saj të përditshme në seancat e ‘Leveraging’-ut. Është diçka që ajo e bën me gjithë zemër, dhe së bashku me të tjerët krijon mrekullira. Ajo është një facilitatore e shkëlqyer, argëtuese, frymëzuese dhe kreative në shprehitë e saj (në fjalët, imazhet, si dhe mënyra e të menduarit). Ajo i pëlqen situatat e favorshme. Nga dëshira e brendshme për të krijuar situata ‘win-win’, ajo ka lidhur së bashku ‘I Am Power’ dhe ‘BestLife Creation Society’, dhe pret me padurim të shohë rezultate edhe më të mira se nga ajo që mund ta imagjinojë tani.

Avni and Mimoza Thaqi

Avni and Mimoza Thaqi

CEO I Am Power

 

English

Because of her inner need to learn, grow and expand, Mimoza came across the Global Information Network. Here she found food for her soul, that lifted her up . Eager to spread this positive and powerful message among her own people, she was able, with the help of her husband Avni, to translate many powerful and inspirational books. These books and the activities of their organisation I Am Power created (and still creates!) a ripple effect throughout the Albanian community all over the globe. A couple on a mission, unstoppable. They bring hope, positivity, love and they are walking their talk. Living in Macedonia, together with their three amazing loving children, they created miracles. Their businesses (definitely check out their water factory Scardica, I Am Water) are thriving and helping many, many people in the region. Honestly, there aren’t enough words to describe this amazing couple. They are truly living their Power and their BestLife and inviting you to do the same.

Shqip

Nga nevoja e saj e brendshme për të mësuar, për tu rritur dhe zgjeruar, Mimoza zbuloi rastësisht Rrjetin Global të Informacionit (GIN). Këtu ajo gjeti ushqimin shpirtëror, që i duhej për t’u lartuar me veten. Plot zell për të përhapur këtë mesazh pozitiv dhe të fuqishëm mes njerëzve të saj, ajo me mbështetjen e bashkëshortit të saj Avniut, arriti të përkthejë disa libra të fuqishëm dhe frymëzues. Këto libra dhe aktivitetet e organizatës së tyre ‘I Am Power’ – ‘Unë Jam Fuqia’ krijuan (dhe ende vazhdojnë të krijojnë) një efekt multiplikativ në mbarë komunitetin shqiptar në të gjithë globin. Një çift në një mision, të pandalshëm. Ata sjellin shpresë, pozitivitet, dashuri dhe këtë po e dëshmojnë me vepra. Duke jetuar në Maqedoni, së bashku me tre fëmijët e tyre të dashur dhe të mrekullueshëm, ata kanë krijuar mrekullira. Bizneset e tyre (hidhini një sy fabrikës së ujit I am Water Scardica,) po lulëzojnë dhe po ndihmojnë shumë njerëz në rajon. Sinqerisht, nuk ka fjalë të mjaftueshme për të përshkruar këtë çift të mrekullueshëm. Ata me të vërtetë po jetojnë Fuqinë e tyre dhe BestLife-in e tyre duke jetuar jetën e tyre, në mënyrën më të mirë të mundshme (dhe bashkarisht ju ftojnë që dhe ju të bëri të njëjtën gjë.

Scott and Jen Kazmierczak

Scott and Jen Kazmierczak

CEO BestLife Creation Society

 

English

This amazing couple began their journey of personal development at a young age and have consistently implemented what they learned all while creating incredible results in their own lives and with those around them. The internal desire to give back to the world that has blessed them so richly continued to expand and through the incredible power of leveraging the BestLife Creation Society was divinely formed.

Their strong leadership and sincere desire to lift others has ignited hearts and souls worldwide. Using their unique tools of empowerment and training, and their vast personal experience, they create a positive impact on the individual person and the planet as a whole. They have attracted an amazing talent of individuals who carry the flame for BestLife with interactive training applied to daily living. Like with Avni and Mimoza Thaqi, there aren’t enough words to describe this amazing couple. They are truly living their Power and their BestLife and inviting you to do the same.

Shqip

Ky çift i mahnitshëm e filluan udhëtimin e tyre drejt zhvillimit personal në një moshë të re dhe vazhdimisht ata i kanë zbatuar të gjitha mësimet e jetës që nxorën gjatë këtij rrugëtimi, duke krijuar rezultate të pabesueshme jo vetëm në jetën e tyre por edhe të njerëzve përreth tyre. Dëshira e brendshme për t’i dhënë përsëri botës që i ka bekuar kaq shumë vazhdoi të zgjerohet dhe përmes fuqisë së jashtëzakonshme të energjisë së pastër të dashurisë u formua në mënyrë hyjnore shoqëria e tyre ‘BestLife Creation Society’.

Lidershipi i tyre i fortë dhe dëshira e sinqertë për të lartuar të tjerët ka ndezur shumë zemra dhe shpirtra në mbarë botën. Duke përdorur mjetet e tyre unike të fuqizimit dhe trajnimit, si dhe përvojën e tyre të madhe personale, ata krijojnë një ndikim pozitiv në personin individual dhe në planetin tonë në tërësi. Ata kanë tërhequr një grup individësh me talente të mrekullueshme që mbajnë flakën për BestLife-in me trajnime interaktive të aplikuara në jetën e përditshme. Si në rastin e çiftit Avni dhe Mimoza Thaçi, nuk ka fjalë të mjaftueshme për të përshkruar këtë çift të mrekullueshëm. Ata me të vërtetë po jetojnë Fuqinë e tyre dhe BestLife-in e tyre dhe ju ftojnë edhe ju për të bëni të njëjtën gjë.

Contact Us

SHARE this exciting event invite!

SHPËRNDAJENI këtë event madhështor duke ftuar edhe të tjerët!